Αγρίνιο: Aστυνομικός τραγέλαφος…

Τρεις αλλαγές προσώπων στη θέση του επικεφαλής σε διάστημα ενός έτους. Αιφνίδιες μετακινήσεις διοικητών εκτός περιόδου κρίσεων, καραμπόλες, παρασκήνια και ενστάσεις. Αυτά συνθέτουν το σκηνικό στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας αλλά…