Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Υποθέσεις που εξέτασε σε ζητήματα Δημόσιας Τάξης

Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από υποθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2015. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το 2015, το σύνολο των διεκπεραιωμένων υποθέσεων…

Δ.Αναγνωστάκης, ΓΓ Υπ.ΔΤ&ΠΡΟ.ΠΟ: ” Με επιχειρησιακή τεκμηρίωση και εμφανή Αστυνόμευση, στηρίζεται η αναδιοργάνωση”

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Δημήτρη Αναγνωστάκη, γιά κρίσιμα ζητήματα όπως η εγκληματικότητα, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Αστυνομίας, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού…