«Πλήρης με ποικίλα συναισθήματα που μόνο το «ταξίδι» μπορεί να προσφέρει αφού το τέλος του, με βρίσκει μαζί με την σύζυγό μου»

Το τέλος του χρόνου, μετά από 41έτη, τερματίζει ευδοκίμως την υπηρεσιακή του σταδιοδρομία, λόγω ορίου ηλικίας ωστόσο το ταξίδι του συνεχίζεται, ως θα συνεχίζει το ταξίδι του ως πολίτης και…