Συνήγορος του Πολίτη: Διάκριση ο αποκλεισμός διεμφυλικών ατόμων από τις Αστυνομικές Σχολές

Μετά από εξέταση προσφυγής, η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, αναφέρεται σε “άμεση διάκριση” και “παραβίαση της Αρχής της ίσης μεταχείρησης” των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις Σχολές…