Συνήγορος του Πολίτη: Διάκριση ο αποκλεισμός διεμφυλικών ατόμων από τις Αστυνομικές Σχολές

Μετά από εξέταση προσφυγής, η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, αναφέρεται σε “άμεση διάκριση” και “παραβίαση της Αρχής της ίσης μεταχείρησης” των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις Σχολές της ΕΛΑΣ

Η ανεξάρτητη Αρχή διερεύνησε προσφυγή από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών για τον αποκλεισμό διεμφυλικών υποψηφίων από την Εισαγωγή τους στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας το 2018.

Όπως παρατίθεται στο εισηγητικό, «ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων υποψηφίων (σσ διεμφυλικών) γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές κανονιστικών διατάξεων (ΠΔ11/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) που ορίζουν τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού και Ξηράς και κατηγοριοποιούν τη διεμφυλικότητα στις ψυχικές παθήσεις και ειδικότερα στις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, ως “διαταραχή ταυτότητας φύλου”».

Όπως αποφαίνεται σε πόρισμά της η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, «Ο αποκλεισμός των διεμφυλικών ατόμων από την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές, μόνο λόγω της διεμφυλικότητάς τους και άνευ εξατομικευμένης εξέτασης της γενικής κατάστασης της υγείας τους και κρίσης των σωματικών τους επιδόσεων με αθλητική δοκιμασία, αποτελεί άμεση διάκριση εις βάρος των ατόμων αυτών και παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου κατά την πρόσβαση στην απασχόληση και την εργασία, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του Νόμου ».

»Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ δεν αιτιολόγησαν επαρκώς, κατά τις διατάξεις του Νόμου, τη θέση τους ότι, τα διεμφυλικά άτομα, αυτοδικαίως και ανεξαρτήτως εξατομικευμένης εξέτασης της κατάστασης της υγείας τους και κρίσης των σωματικών τους επιδόσεων, αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του αστυνομικού, καθώς κρίνονται ως προς τις σωματικές τους επιδόσεις με προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες«.

»Στην τελευταία, από 11-02-2022 προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, εξακολουθεί να αναφέρεται ως απαιτούμενος προσόν εισαγωγής, οι υποψήφιοι/ες να έχουν υγειά και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομικής Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όμως το εν λόγω ΠΔ και παρά τις επιστημονικές ιατρικές εξελίξεις, δεν έχει τροποποιηθεί ως προς τη διάταξή του που ορίζει ότι η διεμφυλικότητα αναφερόμενης ως “διαταραχή ταυτότητας φύλου”, εντάσσεται στις ψυχικές παθήσεις«.

»Κατόπιν διαμεσολάβησης επί τετραετίας για την υπόθεση και έχοντας εξαντλήσει τα μέσα παρέμβασης που εκ του νόμου διαθέτει, ο Συνήγορος του Πολίτη ολοκλήρωσε την εξέταση της υπόθεσης με την εκπόνηση πορίσματος προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, καθώς και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας«