Τί σκαρφίζονται οι Λαρισαίοι για να κυκλοφορούν χωρίς να πληρώνουν πρόστιμα

Μάρτυρες πολλών και διάφορων ευτράπελων αστυνομικοί σε όλο το νομό που πολλές φορές δεν μπορούν να πιστέψουν σε αυτά που ακούνε ή βλέπουν Μπορεί η Αθηναία να θέλησε να πάει…