“Αρμοδιότητες αστυνόμευσης επί του αιγιαλού- παραλίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, κάθε άλλη αστυνόμευση στον αιγιαλό- παραλία, στην ΕΛ.ΑΣ”

Η αστυνόμευση του αιγιαλού και της παραλίας επανήλθε στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ Στο Νόμο (4676-ΦΕΚ Α’ 67/19-03-2020) που ψηφίστηκε, “Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις” του…