Το δεύτερο 15θημερο Απριλίου οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε  έκτακτη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο της συνάντησης τη συνέχιση της κατάληψης στο κτήριο της…