Σοβαρότατη απώλεια για την Πυροσβεστική Αντ.Αττικής η αποστρατεία για τον Αρχιπύραρχο Τζοΐτη|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ*

Ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη θητεία του στο Πυροσβεστικό Σώμα έκρινε το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο τον αρχιπύραρχο Θανάση Τζοΐτη ο οποίος υπηρετεί ως διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ανατολικής Αττικής.