Καταθέσεις και απολογίες, με ψέμματα και αντιφάσεις- Τι καταθέτουν οι βιολογικοί γονείες και άμεσα εμπλεκόμενοι.

Ψέμματα, αντιφάσεις, καταθέσει που αναιρούν η επόμενη την προηγούμενη, είναι το σκηνικό που καλούνται προανακριτικές και ανακριτικές Αρχές να διελευκάνουν, για το τι συνέβη στην 4άχρονη Άννυ, από τη Βουλγαρία.…