Γεν. Εισαγγελέας Δικαστηρίου ΕΕ: Νόμιμη η απαγόρευση της μαντίλας εντός επιχείρησης

Η απαγόρευση μπορεί να δικαιολογείται προκειμένου να εφαρμοσθεί η θεμιτή πολιτική θρησκευτικής ουδετερότητας