Χανιά: Αναζητήσεις για 8άχρονη, η επιμέλεια της ανατέθηκε στη γιαγιά της- Απομακρύνθηκε απο τη μητέρα της

Αναζητήσεις για την 8άχρονη Αντωνία απο τα Χανια. Με δικαστική απόφαση η επιμέλεια της ανατέθηκε στη γιαγιά της λόγω “ασταθούς” οικογενειακού περιβάλλοντος. Αναγγελία Amber Alert εκδόθηκε για την αναζήτηση της…