Υπ.ΠροΠο:”Ριζικά αντίθετη η Πολιτική Ηγεσία λόγω των ιδιαιτεροτήτων άσκησης των καθηκόντων του προσωπικού”.

Ανακοίνωση με τη θέση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στον υπό συζήτηση Νόμο αναφορικά με τα όρια συνταξιοδότησης ενστόλων.