«Καθημερινοί ανώνυμοι και αθόρυβοι ήρωες που μας προστατεύουν με κίνδυνο της ζωής τους»

Μία παράθεση εκδοχής* για το ενστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και τη επιχειρησιακή ανταπόκριση που επιδεικνύουν σε περιστατικά αστυνομικής διαχείρισης στην καθημερινότητα του πολίτη «Πριν από μήνες σε κεντρικότατο δρόμο…