ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Συνεργάτης πρώην Υπουργού, συνελήφθη για χρηματισμό, σε χορήγηση άδειας παραμονής Μολδαβής

Συνελήφθη ανώτερη υπάλληλος αποσπασμένη σε γραφείο αναπληρωτή πρώην Υπουργού της σημερινής αντιπολίτευσης, για δωροδοκία υστερα απο καταγγελια Μολδαβής για χορήγηση άδειας διαμονής.