Απαγόρευση κυκλοφορίας: Κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής, 1 εκατ. sms για “κατ’ εξαίρεση μετακίνηση”- 164 κλήσεις σε παραβάτες

Συμμόρφωση για τη συντριπτική πλειοψηφία πολιτών κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας, ωστόσο στο σύστημα απεστάλησαν 1εκτ αιτήματα για “κατ εξαίρεση μετακίνηση” Σύμφωνα με τα στοιχεία του…