Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Συνήγορο του Πολίτη

ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας

Εξέχουσας σημασίας συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συνηγόρου του Πολίτη κ. Ανδρέα Ποττάκη και τους Νομικούς επιτελείς της Αρχής πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, παρουσία των Νομικών της Συμβούλων.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, μολονότι η συνάντηση ήταν πρωτίστως «αναγνωριστική», έλαβε πλήρη ενημέρωση για τις ακριβείς αρμοδιότητες της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά με θέματα «Αντιμετώπισης Περιστατικών Αστυνομικής Αυθαιρεσίας», σύμφωνα με το Ν. 4443/2016, στα πλαίσια της επιχειρούμενης νομικής αναβάθμισης του εν λόγω «μηχανισμού».

Θέσαμε επίσης με σαφήνεια πολλά από τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αστυνομικοί και που πιθανόν αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού πολλοί συνάδελφοι μας καταγγέλλουν ότι πέφτουν συχνά θύματα ιδιότυπου «εργασιακού bullying» από ανώτερούς τους. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τις διαχρονικές παραλείψεις της Πολιτείας σε πολλά ζητήματα καθημερινότητας, για τα οποία βρίσκεται πολλάκις απολογούμενος, «χωρίς να φέρει ευθύνη», ο εργαζόμενος αστυνομικός από αγανακτισμένους πολίτες. (π.χ. έλλειψη καθαριότητας, υπερπληθυσμός κρατουμένων στα κρατητήρια, έλλειψη συντήρησης ανελκυστήρων – υπηρεσιακών οχημάτων κ.λ.π.).

Επιπρόσθετα, ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με την διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών, τη θωράκιση των αστυνομικών από ανακριβείς ή ανώνυμες καταγγελίες, την εξατομικευμένη ευθύνη του αστυνομικού προσωπικού, το μείζον ζήτημα χρήσης αποσπασματικού φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού σε βάρος των αστυνομικών, την καταχρηστική επίκληση ιδιότητας (εναντίον του αστυνομικού) εκτός Υπηρεσίας, την οριοθέτηση της ατομικής ευθύνης στα πλαίσια οργανωμένων αστυνομικών επιχειρήσεων και τέλος τον συσχετισμό δικονομικής και πειθαρχικής διαχείρισης των υποθέσεων, σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο Πρόεδρος του Συνηγόρου του Πολίτη από την πλευρά του μας τόνισε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή λειτουργεί επικουρικά για την διασφάλιση της διαδικασίας και την τήρηση της νομιμότητας, ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

Ξεκαθάρισε δε, ότι επιθυμεί συνεργασία με την Ένωσή μας και επέδειξε τεράστιο ενδιαφέρον σε υπηρεσιακά ζητήματα άγνωστα σε αυτόν, μολονότι πολλά από αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά του με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η συνάντηση έλαβε χώρα σε πολύ καλό κλίμα και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον Πρόεδρο του Συνηγόρου του Πολίτη κ. Ανδρέα Ποττάκη και τους Επιτελείς της Αρχής που μας υποδέχθηκαν και «έτειναν ευήκοα ώτα» στα ζητήματα που μας απασχολούν.

Σε κάθε περίπτωση, φρονούμε ότι με μια ορθά – ρητά οριοθετημένη και νομικά καταγεγραμμένη «σχέση» μεταξύ του Συνηγόρου του Πολίτη και του αστυνομικού έργου, τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην Ελληνική Πολιτεία θα αποκτήσουν ακόμη ευρύτερη διασφάλιση, με μεγαλύτερο βάθος για όλες τις πλευρές.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι αν ξεπεραστούν οι πρώτες δυσκολίες και οι όποιες τυχόν δυσλειτουργίες, ο συγκεκριμένος θεσμός θα λειτουργήσει ευεργετικά για την καλύτερη οργάνωση των αστυνομικών Υπηρεσιών, με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων – μελών μας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών