Συναντήσεις δια ζωσης και τηλεφωνικές κλήσεις ενόψει των Κρίσεων στην ΕΛΑΣ

Η περίοδος του χρόνου που για τα στελέχη όλων των βαθμίδων της ΕΛΑΣ η επετηρίδα επανέρχεται σε “εγχειρίδιο χρήσης” είναι η προ Κρίσεων Ανωτάτων και Ανώτερων Αξιωματικών

Από την περασμένη εβδομάδα οι επικοινωνίες με τηλέφωνα και δια ζώσης συναντήσεις Αξιωματικών υπό κρίση του Συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ έχουν ενταθεί.

Η περασμένη Τετάρτη (18/01) βρήκε Ανώτατους Αξιωματικούς μέχρι αργά στα γραφεία τους, και σύμφωνα με ενημέρωση του Nantiareport.gr άκουσαν τις προθέσεις για την υπηρεσιακή τους σταδιοδρομία. Ενώ άλλες συναντήσεις με Αξιωματικούς που επίσης τίθενται υπό Κρίση απ’ όσο μπορούμε να γνωρίζουμε πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης με προσωπικά ραντεβού.

Πλούσια ονοματολογία για διαδοχή και αντικατάσταση καθώς επίσης και για παραμονή Αξιωματικών, σε θέσεις νευραλγικές ως προς την επιχειρησιακή ανταπόκριση των στελεχών της ΕΛΑΣ.

Πληροφορίες του NantiaReport.gr αναφέρουν ότι οι Κρίσεις πρόκειται να ξεκινήσουν με τη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ- εντός της εβδομάδας- με αναφορά σε παραμονή του νυν Αρχηγού Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα, και αλλαγές στην πυραμιδική διάρθρωση της ηγεσίας της ΕΛΑΣ και των Υπηρεσιών της Αττικής και Θεσσαλονίκης .

Φέτος οι αλλαγές θα έχουν -οπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης – κι έναν επιπλέον ρυθμιστή που επηρεάζει τις επικείμενες επιλογές των Αξιωματικών, τις κοινοβουλευτικές εκλογές εντός του επόμενου πενταμηνου. Αυτή η συνθήκη έχει επηρεάσει τόσο την επιλογή στα πρόσωπα που θα κληθούν να αναλάβουν θέσεις όσο και όσους θα κριθούν «ευδοκίμως τερμάτισσαντες τη σταδιοδρομία τους» όσο και το ποιοί  μπορούν να “επιβάλλουν” τις “επιλογές” τους.

Οι πηγές ενημέρωσης του NantiaReport.gr ωστόσο επισημαίνουν ότι καθώς κρίθηκε από τη θητεία Ανώτερων και Ανωτάτων Αξιωματικών ότι η διαχείριση που επέδειξαν ήταν περιορισμένη σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες, οι νέες επιλογές θα περιλαμβάνουν στελέχη της ΕΛΑΣ από την αποκεντρωμένη Διοίκηση για το Διοικητήριο της Πρωτεύουσας.

Τα νεότερα έπονται και ο “λευκός καπνός” πρόκειται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την ΕΛΑΣ.