Στο Pol πενθήμερα των ενστόλων

Καταχωρήθηκαν τα νυχτερινά Νοεμβρίου στη μισθοδοσία Δεκεμβρίου. Τα εκκαθαριστικά των ενστόλων καταχωρήθηκαν στο pol.

Η αυλαια αυτού του έργου των πενθήμερων επεσε με την ανάρτηση αυτών στο pol.

pol_dec16

__________

* ΜΑΧΙΜΟΙ