Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΔΣΑ παραπέμπει ο ΔΣΑ τον αντιεμβολιαστή δικηγόρο

Στο πειθαρχικό του ΔΣΑ, παραπέμπεται αυτοδικαίως η υπόθεσή του αντιεμβολιαστή δικηγόρου Νικου Αντωνιάδη, μετά την Ποινική Δίωξη σε βάρος του, για αδικήματα διασποράς ψευδών ειδήσεων σχετικά με την covid 19

Πειθαρχικά ελεγκτέος από το αρμόδιο Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, παραπέμπεται αυτοδικαίως ο δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης. Προηγήθηκε η γνωστοποίηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ποινικής Δίωξης σε βάρος του, για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με την covid 19, βάσει της διάταξης του άρθρου 191 ΠΚ, με την επιβαρυντική περίσταση της κατ΄εξακολούθησης διάπραξης του αδικήματος.

Το αδίκημα διώκεται ως πλημμέλημα και μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή από 6 μήνες έως 5 χρόνια εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί σε ακροατήριο και κριθεί ένοχος. Εφόσον κριθεί ένοχος τότε μπορεί να του επιβληθεί από επίπληξη έως αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλματος για ένα χρονικό διάστημα.
«Ανεξάρτητα και απολύτως αρμόδια να κρίνουν πειθαρχικές υποθέσεις και να αποφασίσουν για την εκδίκαση ή την αρχειοθέτησή τους είναι τα πειθαρχικά συμβούλια», αναφέρει σε δήλωσή του ο Χαράλαμπος Αναλυτής, πρόεδρος της Ολομέλεια των Πειθαρχικών Συμβουλίων ΔΣΑ.

«1. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι απολύτως ανεξάρτητα όργανα έναντι του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του ∆ΣΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα ∆ικηγόρων και ουδεμία παρέμβαση είναι επιτρεπτή κατά τη λειτουργία τους και τη δικαιοδοτική τους κρίση.

Η παραπομπή προς εκδίκαση ή η αρχειοθέτηση κάθε πειθαρχικής υπόθεσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση την εισήγηση του αρμόδιου πειθαρχικού εισηγητή, ο οποίος γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά αυτής. Κατά συνέπεια, απόψεις που προσδίδουν τις άνω αρμοδιότητες σε άλλα όργανα όχι μόνο δεν έχουν νόμιμο έρεισμα αλλά και πλήττουν την ανεξαρτησία και το κύρος της πειθαρχικής διαδικασίας και των οργάνων αυτής.
Η πειθαρχική διαδικασία διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και εγγυήσεις, που πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα.
Το πειθαρχικό τμήμα του ∆ΣΑ, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, έχει ζητήσει εγγράφως από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να αποστείλει, ως οφείλει, κατ’ άρθρο 152 Κώδικα ∆ικηγόρων, στοιχεία και έγγραφα, που αφορούν σε τυχόν ποινικές διώξεις κατά δικηγόρων, για την κατά νόμο ενέργεια των Πειθαρχικών οργάνων του Συλλόγου».