Στις Βρυξέλλες ο ΓΓΠΠ για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Η ανάγκη αντιμετώπισης των αποτελεσμάτων της κλιματικής κρίσης επιβάλλει διακρατική συνεργασία σε θέματα τεχνογνωσίας, καλών επιχειρησιακών και λειτουργικών τακτικών, ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων και υπόβαθρων.

Ταξίδι αστραπή στις Βρυξέλλες, για τον ΓΓΠΠ Νίκο Χαρδαλιά, με  σημαντικές συναντήσεις, και αποκλειστική ατζέντα τα θέματα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τη στρατηγική στις αντίστοιχες τεχνικές επιτροπές που συμμετάχει η Ελλάδα σε Ευρωπαική Ένωση και ΝΑΤΟ.

Πρώτη συνάντηση με τη “σιδηρά” Κυρία της Πολιτικής Προστασίας στην Ευρώπη, με την Γενική Διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO) Monique Pariat.
Συζητήθηκαν οι χρηματοδοτικές δυνατότητες από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί η Ελλάδα για δράσεις πολιτικής προστασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, αλλά και από την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών Πρωτόκολων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επίσης, συμφωνήθηκε στη σημασία του rescEU και την προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη της ΕΕ με δεδομένη την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας άμεσης απόκρισης της ΕΕ σε καταστροφές και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) όπου  ο επικεφαλής του κέντρου Antoine Lemasson ενημέρωσε τόσο για τον τρόπο λειτουργίας του, όσο και για τα τμήματα ανάλυσης και πρόβλεψης κινδύνων που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Η συνάντηση με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, Πρέσβη Σπύρο Λαμπρίδη, είχε συζήτηση σε θέματα στρατηγικής του CPG (Civil Protection Group)- της Επιτροπής που συμμετέχει η χώρας μας για θέματα Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Η Πολιτική Προστασία της χώρας μας επιβάλλεται να δομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης με όλους τους συμμάχους μας σε Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο.