Στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας τοποθετήθηκε η Αστυνομική Διευθύντρια Ζωή Ζήνδρου

Στις Κρίσεις Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετήθηκε στη θέση βοηθού στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, η Αστυνομικός Διευθυντής

Η Αστυνομικός  Διευθυντής Ζωή Ζήνδρου, από την Καλαμπάκα, της πρώτης σειράς Πανελληνίων, προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και τοποθετήθηκε ως βοηθός στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας. Ενώ στο βαθμό του Ταξιάρχου

προήχθη και ο σύζυγός της, Βασίλης Καραϊσκος, ο οποίος υπηρετεί στη Λάρισα στη Γενική Επιθεώρηση Αστυνομίας Θεσσαλίας.

Ευχόμαστε στην κα Ζωή Ζήνδρου και στον σύζυγό της μια καλή και εποικοδομητική θητεία.

____________________________

* kalabakacity.gr