ΣτΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα του Μένανδρου Φουρθιώτη για “πάγωμα” της διαταγής μείωσης της συνοδείας του από την ΕΛ.ΑΣ

Απορρίφθηκε το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής του Μένανδρου Γεώργιου Φουρθιώτη από το Συμβούλιο της Επικρατείας για αναστολή της πράξης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για μείωση της συνοδείας και μέτρων που είχα χορηγηθεί για την προστασία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής, καθώς η λήψη και η άρση μέτρων προστασίας και ασφαλείας προσώπων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά από εκτίμηση πραγματικών γεγονότων και κινδύνων σε συνδυασμό με το δημόσιο συμφέρον. Τα αρμόδια όργανα του εν λόγω υπουργείου προβαίνουν στις σχετικές σταθμίσεις των γεγονότων και των περιστάσεων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
Κατά συνέπεια, η πρόεδρος του Δ´ τμήματος φέρεται να κατέληξε ότι δεν συντρέχει λόγος χορήγησης προσωρινής διαταγής για την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

____________________________________________________

* dikastiko.gr