Στα μέσα Σεπτεμβρίου η κατάταξη ιδιωτών στις Πυροσβεστικές Ακαδημίες

Ενημέρωση από την Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάταξη ιδιωτών στις Πυροσβεστικές Ακαδημίες

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «Προς ενημέρωση των επιτυχόντων του διαγωνισμού κατάταξης 150 ιδιωτών ως προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων που θα παρουσιαστούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία στην Κηφισιά κατά το χρονικό διάστημα (12-14/09), αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον καταρχήν σχεδιασμό της Υπηρεσίας, πιθανολογείται ότι η τετράμηνη εκπαίδευσή τους θα ξεκινήσει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου, ενώ, βάσει πληροφοριών, μετά το πέρας αυτής οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι θα αξιοποιηθούν σε υπηρεσίες της Αττικής (Κεντρικές, ΠΕΠΥΔ, ΔΙΠΥ) για τη διετία που θα επακολουθήσει».