ΣΚΟΕ: Διαγραφή 108Σωματείων από το μητρώο μελών- Επίσημη ανακοίνωση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΣΚΟΕ, οι σκοπευτές- αθλητές σε κάποιο από τα Σωματεία τα οποία διαγράφηκαν από τα μητρώα της ΣΚΟ, θα πρέπει άμεσα να ζητήσουν ενημέρωση απο το Σωματείο και την Ομοσπονδία

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚΟΕ) κοινοποιήθηκε σε Σωματεία και Ομάδες Σκοποβολής, απόφαση διαγραφής από το μητρώο μελών της βάσει του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020, καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 359681/15.11.2023 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Πρόκειται για 108 Συλλόγους και Σωματεία τα οποία – μεταξύ άλλων- δεν έχουν ανανεώσει το ΔΣ τους, δεν έχουν θεωρήσει βιβλία η όσα προβλέπει ο Νόμος και το καταστατικό λειτουργίας τους, καθώς επίσης, δεν έχουν καταβάλλει το παράβολο στη ΣΚΟΕ. Η ενημέρωση προς διαγραφή των συγκεκριμένων Σωματείων Σκοποβολής, επιβλήθηκε λόγω μη εγγραφής τους στο Μητρώο της ΓΓΑ βάσει των κείμενων διατάξεων- τα τελευταία τρία χρόνια- καθώς επίσης σημειώνεται ότι από το 2024 είναι επιβεβλημένη η σύμβαση των Σκοπευτικών Σωματείων με προπονητές.

Οι αθλητες σκοποβολής και κάτοχοι όπλων των εγγεγραμμένων στα 108Σωματεια τα οποία αναφέρονται ως διαγραμμένα απο το μητρώο της ΣΚΟΕ, καλούνται να ενημερωθούν σχετικά με την κατοχή της αθλητικής τους ταυτότητας και σκοπευτικά όπλα που φέρουν στην κατοχή τους.

Όλα τα Σωματεία για τα οποία αποφασίστηκε η διαγραφή από το μητρώο μελών της ΣΚ.Ο.Ε. (εδώ)