“Σήμερα δίνουμε τη μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε ότι μας πήραν με το τελευταίο μισθολόγιο το 2017”

Ενημέρωση από τον συνδικαλιστή της ΠΟΣΥΦΥ *

“Σήμερα δίνουμε τη μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε ότι μας πήραν με το τελευταίο μισθολόγιο το 2017. Για τις μειώσεις του εισοδήματός μας, για τις νέες μισθολογικές κατηγορίες ανάμεσα στο ίδιο αστυνομικό προσωπικό, για το διαχωρισμό και την επιλεκτική χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου σε ορισμένες ακριτικές περιοχές. Απαίτησή μας η επιστροφή στην κανονικότητα και την αξιοπρέπεια. Επιστροφή στο καταστρατηγημένο μισθολόγιο του 2012 όπως εξάλλου αποφάσισε τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας”, σημειώνει ο Θωμάς Μπόζιαρης.