“Σεβαστείτε τον αντικαπνιστικό νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ και είστε υποχρεωμένος να επιβάλλεται”!!

Καταγγελία ύστερα από αναφορές Αστυνομικών για υπηρεσιακή παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας

Σε ΑΤ της βορειοανατολικής Αττικής <<μεγάλη χάρη της>>όλως τυχαίως εξαφανίζονται αναφορές συναδέλφων!!!Επίσης η εβδομαδιαία υπηρεσία καθώς  και τα εργασιακά δικαιώματα αποτελούν όνειρο θερινής νυκτός!

Τι νομίζετε ΚΥΡΙΕ ότι έχετε υπαλλήλους που σκαλίζουν το αγρόκτημα σας και θα τους μεταχειρίζεστε όπως θέλετε! Είστε γελασμένος!!! Τέλος σεβαστείτε τον αντικαπνιστικό νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ και είστε υποχρεωμένος να επιβάλλεται!!! Η παράταξη που βρίσκεται πάντα δίπλα στο συνάδερφο!

ΜΠΡΟ.Σ.Τ.Α Β/Α