Σε διαβούλευση ο κανονισμός πτήσεων για τα drones|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ*

Σε διαβούλευση τέθηκε ο «κανονισμός πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)».

image

Δείτε τον κανονισμό όπως παρατίθεται στο opengov (24/05).

Όπως αναφέρεται στο σχετικό συνοδευτικό σημείωμα, «ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, θέτει από σήμερα, 24.5.2016 και ώρα 13:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, την απόφαση διοικητή ΥΠΑ “Κανονισμός πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)” και το παράρτημά της, και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 8.6.2016 και ώρα 14:00».
Στην αιτιολογική έκθεση τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «η σύνταξη του παρόντος σχεδίου του κανονισμού για τις πτήσεις των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών βασίστηκε στις παρακάτω αρχές: τη δημιουργία σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου βασισμένη σε επιχειρησιακές αρχές όπως η διαχείριση κινδύνων και ασφάλειας, την ανάπτυξη του δυναμικού κλάδου των προϊόντων και των υπηρεσιών των ΣμηΕΑ, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για απασχόληση, χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατικό βάρος, τόσο για τον πολίτη, όσο και για τη διοίκηση, την αναλογικότητα ως προς το επιχειρησιακό περιβάλλον χρήσης των ΣμηΕΑ, με βάση την οποία ρυθμίζονται και τα θέματα ασφάλισης και ευθύνης, τη μη ένταξη στο περιβάλλον των επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά και τη χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια λειτουργία των ΣμηΕΑ, τη διαμόρφωση αλλά και την εδραίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ασφάλεια των πτήσεων, την προστασία των πολιτών, την προστασία προσωπικών αλλά και κρατικού ενδιαφέροντος δεδομένων, την εύκολη, χωρίς δαπάνες καταχώρηση στοιχείων στο μητρώο και την ηλεκτρονική αποστολή μέσω διαδικτύου με χρήση τυποποιημένων εύχρηστων σχεδίων πτήσης. Επίσης οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν με σαφήνεια και να εκπληρώσουν με ευχέρεια τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό των ΣμηΕ».
______
tovima.gr