Πυροσβεστικό Σώμα: Εισαγωγή μέσω Πανελλαδικών από το 2016

Προτάσεις για την ομαλή μετάβαση εισαγωγής ιδιωτών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, με το θεμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σε υπόμνημα που κατέθεσε η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, αναφορικά με θέματα προσωπικού. 

wpid-fb_img_1422782998740.jpgΟι Σχολές της Πυροσβεστικής, αναμένεται να ενταχθούν στο  μηχανογραφικό για το Σχολικό ετος 2015- 2016 παρά την πρόβλεψη για εισαγωγή ιδιωτών, βάσει του  Ν.4249/2014 στις Σχολές του Πυροσβεστικόυ Σώματος, για την τρέχουσα σχολική χρονιά μέσω των Πανελληνίων.

Στο υπόμνημα της, η Ένωση Αξιωματικών αναφέρει ότι « σύμφωνα με τις προβλέψεις οι πρώτοι Δόκιμοι θα εισαχθούν το 2016, και θα αποφοιτήσουν το 2018. Άρα σε αυτό το διάστημα, θα πρέπει νε έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της ενσωμάτωσης των συναδέλφων Π.Π.Υ. ώστε από το 2018 να τεθεί η βάση για την μετεξέλιξη του Π.Σ σε ένα σύγχρονο οργανισμό που να έχει επιλύσει τουλάχιστον τις δυσλειτουργίες του στο καίριο ζήτημα της φυσιογνωμίας του προσωπικού του».

Σε άλλο σημείο, επισημαίνεται ότι « η  εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών μέσω των Πανελληνίων σαφώς και είναι θετικό βήμα, αλλά δεν ορίζεται τι θα γίνει με την αναπλήρωση του προσωπικού και με ποιο τρόπο θα προσλαμβάνεται μέχρι την πρώτη αποφοίτηση των Πυροσβεστών από το νέο σύστημα. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδο στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών».

Προκειμένου να αποφευχθούν οι  δυσλειτουργίες και τα κενά στη ροή μόνιμυ Πυροσβεστικού προσωπικού, η Ένωση Αξιωματικών καταθέτει τις προτάσεις της, μέχρι την πρώτη αποφοίτηση των Δοκίμων μέσω πανελληνίων το 2018.