Πτυχιούχοι Πυροσβέστες: “Φέρονται ως Πόντιοι Πιλάτοι για την ηθική παρακμή του Σώματος, δυστυχώς δε φαίνεται να διδάχθηκαν από τα αποτελέσματα των επιλογών στις κρίσεις του 2016”

Ανακοίνωση καταγγελία των Πτυχιούχων του Πυροσβεστικού Σώματος για τις πρόσφατες κρίσεις του Σώματος

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες οι τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών του Σώματος για το τρέχον έτος. Ιδιαίτερη έκπληξη και εντύπωση δημιουργήθηκε, για μία ακόμα φορά, στην κοινή υπηρεσιακή και μέση προσωπική λογική για τον κάθε άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενο.
Τα παραπάνω όμως φαίνονται ως κοινότυπα και επαναλαμβανόμενα, υπό διαφορετική οπτική γωνία, κάθε χρόνο.
Εφέτος οι πρωτοτυπίες ξεκίνησαν με τις κρίσεις των Ανωτάτων Αξιωματικών, που φαίνονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να έγιναν την 11η Ιανουαρίου 2017, ακυρώθηκαν στα λόγια αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας και τελικά επιβεβαιώθηκαν μέχρι κεραίας με τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ της 16ης Ιανουαρίου. Στον ενδιάμεσο χρόνο, και δίχως να καθίσταται αντιληπτό το γιατί, υπήρχε επίσημη διάψευση για το όλο γεγονός.

Η συνέχεια των πρωτοτυπιών έρχεται με την καινοτομία ότι η επετηρίδα και οι πίνακες κρινομένων που συντάσσονται με βάση αυτήν αναγνώστηκαν από το τέλος προς την αρχή. Δηλαδή προκύπτει ότι η επετηρίδα είναι διπλής όψης (ντουμπλ φας) και αναγιγνώσκεται όπως κάθε φορά εξυπηρετεί.

Αλλιώς δεν θα μπορούσε να διαμορφωθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, παρά το ότι υπήρχε για κάποια χρονική περίοδο ο έντονος προβληματισμός για βηματικές επιλογές προαγομένων, ώστε να ανασυσταθεί η επετηρίδα που ακολουθούσε αλματική πορεία. Όμως ο τελικώς επιλεχθείς αλγόριθμος ήταν αρκετά διαφορετικός και πολύπλοκος, προκειμένου να επιφέρει συγκεκριμένο και συμπληρωματικό προηγούμενων ετών αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την επιλογή έξι (6) θέσεων Αρχιπυράρχων από 68 Πυράρχους, επιλέγηκαν οι ευρισκόμενοι στις θέσεις 11, 13, 48, 51, 57 & 67 ενώ για την επιλογή οκτώ (8) θέσεων Πυράρχων από 91 Αντιπυράρχους επιλέγηκαν οι ευρισκόμενοι στις θέσεις 29, 44, 65, 72, 73, 81, 82 & 89.

Εάν είχε υλοποιηθεί η εξαγγελθείσα αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου κρίσεων (π.δ. 305/92) στη βάση των αντίστοιχων ρυθμίσεων του Αυγούστου 2016 για την ΕΛ.ΑΣ., οι κρίσεις θα ήταν περίπου οι ίδιες αλλά όχι ακριβώς ίδιες.

Περαιτέρω για τρίτη συνεχή χρονιά οι κυβερνητικές εξαγγελίες και υποσχέσεις για κρίσεις στο Π.Σ. μέσω «διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής» και εφαρμογή «αντικειμενικών κριτηρίων πυροσβεστικής και επιστημονικής επάρκειας» αποδείχθηκαν κενό γράμμα.

Ποικίλα ερωτήματα με δύσκολες απαντήσεις προκύπτουν για τον πολύ μεγάλο αριθμό επανακρινόμενων Αξιωματικών που παραλήφθηκαν στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και Πυράρχου, κατάσταση που προφανώς θα αποτελέσει γρίφο για δυνατούς λύτες με απρόβλεπτες προεκτάσεις για τις επόμενες σειρές κρινομένων.

Αξιομνημόνευτη θεωρείται η υπηρεσιακή περιθωριοποίηση πληθώρας ικανών Αξιωματικών με επιχειρησιακή και επιστημονική επάρκεια, οι οποίοι πέραν της ηθικής απαξίας οδηγούνται και σε σημαντικές μισθολογικές και μετέπειτα συνταξιοδοτικές απώλειες.

Όπως και να ‘χει οι έχοντες την αρμοδιότητα και ευθύνη των παραπάνω δεν μπορούν να φέρονται ως Πόντιοι Πιλάτοι για την ηθική παρακμή του Σώματος, καθώς δυστυχώς δε φαίνεται να διδάχθηκαν από τα αποτελέσματα των επιλογών στις κρίσεις του 2016.
Ευχόμαστε ειλικρινά καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο των νεοπροαγομένων συναδέλφων σε όλους τους βαθμούς για το καλό του Σώματος που υπηρετούμε όλοι μας και καλή τύχη σε εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν.