ΠΣ: Τακτικές κρίσεις 2019 Ανωτέρων Αξιωματικών

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου ΠΣ Βασίλειου Ματθαιόπουλου, το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων Αξιωματικών έτους 2019

…και έκρινε κατ’ επιλογήν, στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους:
1. Παπαζαχαρία Ανδρέα
2. Κοντογιάννη Δημήτριο
3. Κοκμοτό Βασίλειο
4. Παλιούρα Γεώργιο
5. Ρίζο Θωμά
6. Λαγουδάκη Νικόλαο
7. Παλιό Ευάγγελο
8. Καραμαλίκη Ιωάννη
9. Ασημακόπουλο Κωνσταντίνο
10. Σπαθούλα Χρήστο
11. Ρίζο Ανδρέα

…και στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους:

 

1. Πλατά Χρήστο
2. Τσικαλά Γεώργιο
3. Βασιλάκη Μιχαήλ
4. Καρακίτσο Γεώργιο
5. Δαδούδη Κωνσταντίνο
6. Φράγκο Κωνσταντίνο
7. Μίχα Αντώνιο
8. Τσιτσικά Ιωάννη
9. Αντωνάκη Δημήτριο
10. Γεωργανά Δημήτριο
11. Γιαννάκη Xαράλαμπο
12. Πανόπουλο Ιωάννη
13. Κοσμίδη Θεόδωρο
14. Καράμπελα Παναγιώτη
15. Ζαμάνη Ιωάννη
16. Μαυροματίδη Κωνσταντίνο
17. Παπαστάθη Σπυρίδωνα
18. Μαθιουλάκη Δημήτριο (ΠΜ)
19. Δελαβέρη Δημήτριο (ΠΜ)