ΠΣ: Οι πίνακες κενών θέσεων και υπεράριθμων σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της επικράτειας

Εκδόθηκαν οι πίνακες κενών θέσεων και υπεράριθμων, Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστων, Υποπυροσβεστων και  Πυροσβεστών για το έτος 2022 , από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος