Πρωτοβουλία της ΕΑΣΥ Δυτικής Αττικής – Ζητάει την κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για την μη έκδοση Δ.Α.Τ. από ανήλικους

Αίτημα για την κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής

Το αίτημα, όπως διαβιβάστηκε:

Αίτημα κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για μη έκδοσης Δ.Α.Τ. από ανήλικους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του Ν. 3345/2005, προβλέπεται ο υποχρεωτικός εφοδιασμός με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.
Βάσει της ανωτέρω νομοθετική διατάξεως υπόχρεα για την έκδοση της ταυτότητάς τους καθίστανται ανήλικα παιδιά ηλικίας 12 ετών. Η παράλειψή τους μάλιστα επισύρει βαρύτατες συνέπειες. Στην περίπτωση, λοιπόν, που καταλειφθεί ανήλικος, άνω των 12 ετών, από τις αστυνομικές αρχές, δίχως να είναι εφοδιασμένος με Δ.Α.Τ., αυτομάτως συλλαμβάνεται και κινείται σε βάρος τους η αυτόφωρη διαδικασία για το σχετικό αδίκημα.

Το παράδοξο της νομοθετικής αυτής επιταγής και των συνεπειών, που αυτή επισύρει, έγκεινται στο ότι, ενώ απαιτείται για την έκδοση του Δ.Α.Τ. πέραν της ταυτοπρόσωπης παρουσίας του ανηλίκου η ταυτοπρόσωπη παρουσία ενός τουλάχιστον από τους δύο ασκούντες την επιμέλεια ή γονική μέριμνα, μόνο ο ανήλικος υπέχει ποινική ευθύνη, τη στιγμή μάλιστα, που κατά παράλειψη και αποκλειστική υπαιτιότητα των γονέων του ή των ασκούντων εν γένει την επιμέλεια, δεν έχει προβεί, όπως επιβάλλεται, στην έκδοση Α.Δ.Τ.

Η στηλίτευση του Νόμου δεν προκύπτει από κάποια θεωρητική διάθεση σχολιασμού της ποινικής νομοθεσίας, αλλά ως αστυνομικό και ανθρωπιστικό καθήκον απέναντι στα πιο ευαίσθητα και ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας, τα παιδιά.

Συγκεκριμένα, από την εφαρμογή και έπειτα του προαναφερόμενου Νόμου παρατηρήθηκεκατακόρυφη αύξηση του αδικήματος της μη έκδοσης Δ.Α.Τ.. Φερόμενοι δράστες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι παιδιά ηλικίας 12-17 ετών της φυλής των ΡΟΜΑ. Τα παιδιά αυτά, τόσο της ως άνω ιδιαίτερης φυλετικής ομάδας, όπως και άλλα των οποίων οι ασκούντες την επιμέλεια ή γονική μέριμνα επιδεικνύουν γενικότερα εγκληματική αμέλεια ως προς την ανατροφή τους, τραυματίζονται τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά από την αναμφίβολα δυσάρεστη αυτόφωρη διαδικασία.

Η σωματική ταλαιπωρία του αυτοφώρου είναι αδιαμφισβήτητη, εφόσον εύκολα μπορεί κανείς να σκεφθεί πως η διανυκτέρευση στην υπηρεσία Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφαλείας Αθηνών (όταν βέβαια αυτή είναι δυνατή και δε χρειαστεί ο ανήλικος να διανυκτερεύσει σε κάποιο τοπικό αστυνομικό τμήμα) συνεπάγεται την ψυχική και σωματική του ταλαιπωρία, καθότι δεν μπορεί να κοιμηθεί και κατακλύζεται από αισθήματα έντονης ανησυχίας και φόβου, καθόσον βρίσκεται σε ένα ξένο περιβάλλον μακριά από τους οικείους του. Ο ψυχολογικός τους τραυματισμός, μάλιστα έγκειται, αφενός, στην υποσυνείδητη εσωτερίκευση της ποινικής τους αντιμετώπισης, για την οποία εκ νέου τονίζεται ότι ουδεμία προσωπική ευθύνη φέρουν, και αφετέρου στην συναναστροφή τους κατά την αυτόφωρη διαδικασία με ανθρώπους, που πράγματι και εμπρόθετα αμφισβητούν την κοινωνία και τους νόμους που την συνέχει.

Στο σημείο αυτό μάλιστα, δέον όπως επισημανθεί, πως η αδιαφορία και η αμέλεια των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια των υπόλογων ανήλικών τέκνων, ανάγεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, να παραλείπουν, ακόμα και να αναγνωρίσουν τα ανήλικα τέκνα προβαίνοντας στην απαραίτητη εκ του νόμου δήλωσή της γέννησής τους ενώπιον του αρμόδιου ληξιαρχείου. Οι υποχρεώσεις, αυτές βαραίνουν τους γονείς των ανήλικών τέκνων και όχι τα ίδια τα ανήλικα, καθόσον οι πρώτοι θα πρέπει να μεριμνήσουν προς την εκπλήρωση αυτών. Τοιουτοτρόπως, η έκδοση του απαραίτητου Δ.Α.Τ., για τους ανήλικους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια των ανηλίκων, και η παράλειψη τους αυτή θα έπρεπε να βαραίνει τους ίδιους και όχι τους ανήλικους.

Αναντίρρητα, λοιπόν, από τα ανωτέρω προκύπτει ευκρινώς η απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη των ασκούντων την γονική μέριμνα των ανήλικών τέκνων, σχετικά με την αμέλεια των τελευταίων να εκδώσουν Α.Δ.Τ., μετά τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας τους.
Επειδή, οι ανήλικοι κατά πλειοψηφία δεν έχουν εν τοις πράγμασι ευθύνη για την μη έκδοση Α.Δ.Τ., άρα είναι ποινικά ανεύθυνοι.

Επειδή, και όταν οι ανήλικοι επιθυμούν τον εφοδιασμό τους με Α.Δ.Τ. είναι άμεσα εξαρτημένοι για την έκδοσή του από την ταυτοπρόσωπη παρουσία των ασκούντων την επιμέλειά τους στο αρμόδιο τμήμα.

Επειδή, είναι αδιανόητο για ένα Κράτος δικαίου να υφίστανται ποινικώς ανεύθυνα ανήλικα παιδιά την αυτόφωρη διαδικασία.

Επειδή, ο εν λόγω Νόμος αφήνει ουσιαστικά ατιμώρητους τους πραγματικά υπεύθυνους που δεν είναι άλλοι από τους ασκούντες την γονική μέριμνα.

Επειδή δαπανώνται από την συγκεκριμένη αυτόφωρη διαδικασία υπηρεσιακές ώρες  και πολύτιμη ανθρώπινοι πόροι που θα έπρεπε να διατεθούν απρόσκοπτα για την αντιμετώπιση πραγματικών αυτόφωρων εγκλημάτων.

Και τέλος, επειδή το εν λόγω αδίκημα θα μπορούσε να διαπιστωθεί με τακτική μήνυση στους γονείς των ανηλίκων.

Ζητάμε,

την κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για τους ανηλίκους σχετικά με τη μη έκδοσης Δ.Α.Τ. από ανήλικους.

Για το Δ.Σ