Πρόσληψη ιδιωτών ως εποχικοί Πυροσβέστες στο ΠΣ (πίνακες)

Κοινοποίηση πίνακα προσλαμβανομένων ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα για κάλυψη κενών θέσεων

Από τις Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος η ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων (εδω)