Προσφυγή στο ΣτΕ των επαγγελματιών φωτογράφων για τις νέες ταυτότητες – “Κόβουν μέσο το βιοπορισμού μας”

Οι επαγγελματίες φωτογράφοι, αντιδρούν στη δυνατότητα των πολιτών να φωτογραφίζονται στα Αστυνομικά Τμήματα, χωρίς κόστος, για την έκδοση του νέου τύπου ΔΑΤ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) θα δώσει λύση στο πρόβλημα που θέτουν οι επαγγελματίες φωτογράφοι, καθώς όπως αναφέρουν, πλήττεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα και όλες οι επενδύσεις που είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση οι πολίτες να μπορούν να εκδώσουν νέου τύπου ΔΑΤ ωστόσο μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιλαμβάνεται «φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή, η οποία μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας από τις Αρχές έκδοσης, είτε από έναν πιστοποιημένο φωτογράφο».

Ο συνήγορος της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών, Κωνσταντίνος Γώγος, πρόκειται να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά των υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην έκδοση Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων Νέου Τύπου, διαδικασία που έχει αφετηρία τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την προσφυγή στο ΣτΕ, «Με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις οι αρμόδιες αρχές (αστυνομικά τμήματα) θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν τους πολίτες που προσέρχονται να εκδώσουν ή να αντικαταστήσουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Δηλαδή, μία αμιγώς εμπορική δραστηριότητα θα περιλαμβάνεται πλέον στα καθήκοντα των αστυνομικών οργάνων, επιβαρύνοντας σημαντικά το (ήδη ελλιπές) προσωπικό των αστυνομικών τμημάτων με εμπορική δραστηριότητα και θα αφαιρούν βίαια σημαντικό κομμάτι εργασίας των επαγγελματιών φωτογράφων πλήττοντας τους σφόδρα«

Ταυτόχρονα, »πλήττονται όλες οι επενδυτικές υποδομές των φωτογράφων σε υλικοτεχνική υποδομή που αφορούν στις φωτογραφίες ταυτοτήτων, υπάρχει κίνδυνος αύξησης της ανεργίας καθώς το προσωπικό των φωτογραφείων καθίσταται άνευ εργασιακού αντικειμένου, πλήττονται σφόδρα τα καταβλητέα στο δημόσιο λόγω μείωσης ή κατάργησης της ύλης με την απόδοση ΦΠΑ και οι φωτογράφοι νυν και όσοι έρχονται από τις σπουδές τους στο επάγγελμα χάνουν ένα τεράστιο κομμάτι εμπορικής και καλλιτεχνικής ύλης«.

Προτάσσεται η επένδυση των επαγγελματικών του χώρου, καθώς »οι φωτογράφοι έχουν δαπανήσει πάρα πολύ μεγάλα ποσά για να αγοράσουν και να εκσυγχρονίσουν τα εκτυπωτικά μηχανήματα και τις φωτογραφικές μηχανές (φακούς φλας κτλ) ώστε να μπορούν να αποδώσουν στις ανάγκες έκδοσης φωτογραφιών ταυτοτήτων«.

»Με μία ακραία νομοθετική ρύθμιση το κράτος έρχεται και μηδενίζει τον όγκο δουλειάς των φωτογράφων κρατώντας για τον εαυτό του αυτή την εργασία – φωτογράφηση προσώπων. Εργασία την οποία όχι μόνον την μετατρέπει σε κρατική αλλά επιβάλλει και τιμή πάνω σε αυτήν, ήτοι τα €10 του παραβόλου«.

»Όλες αυτές οι επιλογές διατάσσονται χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση και χωρίς καμία προηγούμενη αιτιολογία. Για ποιο λόγο αποφασίζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση, ποιον θα ευνοήσει;;;; Ένα νομοθέτημα πρέπει να αιτιολογείται προκειμένου να κρίνεται με βάση του κανόνες της Δημοκρατίας μας από τους πολίτες. Δε μπορεί να διατάσσεται ρύθμιση χωρίς να αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο θα υπάρξει μία μεταβολή. Εν προκειμένω, τίποτα από τα ανωτέρω δεν έχει λάβει χώρα με αποτέλεσμα να εκδίδεται μία υπουργική απόφαση πλήρως αναιτιολόγητη και με ρυθμίσεις που δε ευσταθούν στη λογική«.

Ενώ μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι »απαιτεί ο νομοθέτης ο αστυνομικός να γίνει φωτογράφος. Κάτι τέτοιο έρχεται σε ευθεία παρέμβαση με τα αστυνομικά του καθήκοντα επομένως δε καμία περίπτωση δεν πληρούνται οι όροι της αναλογικότητας. Παράλληλα, επιβάλλεται πια ένα κόστος 10 ευρώ ανά δελτίο. Εδώ θα πρέπει να σταθμίσουμε και να εξετάσουμε κατά πόσο η επιβολή πρόσθετου βάτους είναι ο αναγκαίος τρόπος επιβολής του νέου μέσου. Αρχικά, η έκδοση ταυτοτήτων είναι υποχρεωτική για όλους τους Έλληνες πολίτες. Επομένως, ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην έκδοση ή μη. Άρα κάθε επιβαλλόμενο πρόσθετο βάρος είναι αντισυνταγματικό άσχετα από το ύψος του. Παράλληλα, δεν είναι ένα ποσό που κατατίθεται άπαξ αλλά επαναλαμβάνεται με τη λήξη του δελτίου ταυτότητας. Άρα πόσα ακριβώς χρήματα θα δαπανηθούν για αυτή τη νομοθετική έμπνευση. Εδώ το μέσο καταλήγει να είναι εισπρακτικό, καμία δηλαδή σχέση με το λόγο αλλαγής των δελτίων«

»Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας;;;; Έχει πρόσβαση η εταιρεία που έχει αναλάβει το συνολικό λογισμικό που θα παραδώσει για την έκδοση στην Ελληνική Αστυνομία; Θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση και αναβάθμιση ή θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα παραδοθεί και θα ανήκουν τα δεδομένα μόνον στην Ελληνική Πολιτεία;;«

»Οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις έρχονται να πλήξουν σφόδρα το δικαίωμα των φωτογράφων στην εργασία καθώς επίσης και το δικαίωμα των φωτογράφων ως ελεύθερων επαγγελματιών καθώς το ίδιο το κράτος έρχεται να πλήξει με τον πλέον σφοδρότατο τρόπο τον ανταγωνισμό«

»Υπάρχει σχετική αναλογιστική μελέτη που να κρίνει ότι δε θα πληγεί ο κρατικός προϋπολογισμός με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις;;; Ο ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος θα μειωθούν δραματικά καθώς τα φωτογραφία θα χάσουν κύριο όγκο της δουλειάς τους. Έχει υπολογισθεί με κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο ποσό;; Έχει αντισταθμισθεί το συγκεκριμένο ποσό με τα 10 ευρώ που θα επιβάλλονται για την έκδοση νέων ταυτοτήτων;;; Έχει συνυπολογισθεί αυτό το ποσό με το κόστος αγοράς των προγραμμάτων από την ιδιωτική εταιρεία και το κόστος συντήρησης;».