Προπύλαια: Προγραμματισμένη συγκέντρωσης φοιτητικών παρατάξεων- Αιφνιδίασαν την Αστυνομία και έκλεισαν το δρόμο

Προγραμματισμένη συγκέντρωση φοιτητών στα Προπύλαια με την Αστυνομία σε Μέτρα Τάξης στο κέντρο της Αθήνας

Αιφνιδίασαν την αστυνομία και έκλεισαν την οδό Πανεπιστημίου οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας (28/01-12.30)