Προκήρυξη για την πρόσληψη 800 Συνοριακών (ορισμένου χρόνου)

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη που αφορά στην πρόσληψη 800 Συνοριακών Φυλάκων ορισμένο χρόνου.

Ολόκληρη η προκήρυξη (εδώ)