ΠΟΛ: Φορολόγηση του επιδόματος των €600 στα Σώματα Ασφαλείας

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών για τη φορολόγηση του επιδόματος των €600 στα Σώματα Ασφαλείας

Όπως αναφέρεται στη συνδικαλιστική ανακοίνωση «Όπως είχαμε τονίσει με σχετική ανακοίνωση μας, αναμένεται η εκ των υστέρων φορολόγηση της έκτακτης ενίσχυσης των 600 ευρώ με συντελεστές 22%-44%.

Η ανωτέρω εξέλιξη επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο της υπ’ αριθμό Α.1006/2023 αποφάσεως του Διοικητού της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία το ποσό των 600 ευρώ θα συμπεριληφθεί στις βεβαιώσεις αποδοχών των αστυνομικών και λιμενικών, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από το Δημόσιο στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί από την ΑΑΔΕ η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των συγκεκριμένων φυσικών προσώπων με τα ποσά των φορολογητέων αποδοχών που έλαβαν το 2022. Στην απόφαση αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι το ποσό των €600 θα πρέπει να περιληφθεί στις βεβαιώσεις αποδοχών ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, από το οποίο δεν παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος 20% και το οποίο απαλλάσσεται μόνο από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης κι όχι κι από τον φόρο εισοδήματος. Το ποσό αυτό σε αρκετές περιπτώσεις θα καθοριστεί στα €264 .

Ευελπιστούμε η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που θα απαλλάσσει από φορολόγησή το επίδομα των €600 καθώς σε όλους είχε δημιουργηθεί η αίσθηση πως το ποσό θα καταβληθεί ακέραιο.

Σε διαφορετική περίπτωση οι συνάδελφοι θα χρειαστεί να πληρώσουν από την τσέπη τους ένα σεβαστό ποσό που θα προκαλέσει σοβαρή απώλεια στο ήδη μειωμένο από περικοπές και ακρίβεια εισόδημά του.»