Point System: Πότε “χάνετε” το δίπλωμα και δίνετε επαναληπτικές εξετάσεις|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

«Ο… παθών, μαθών», συνηθίζουμε να λέμε συχνά μα και πυκνά κατά την καθημερινή εκφορά του λόγου μας. Ή κατά το συνηθέστερο, «εάν δεν πάθεις δεν θα μάθεις». Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι χρειάστηκε να συμπληρώσω 25 πόντους ποινής στο σύστημα βαθμολόγησης των παραβάσεων, το διάσημο, αλλά για πολλούς άγνωστο στην ουσία της εφαρμογής του, point system για να μάθω τι ακριβώς προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση.

ΤΡΟΧΑΙΑ   Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο στο συγκεκριμένο άρθρο σας ενημερώνουμε όχι μόνο για να ξέρετε τι θα επακολουθήσει στο ενδεχόμενο κατά το οποίο ξεπεράσετε το όριο των 25 πόντων, συν τοις άλλοις όμως και για να είστε περισσότεροι προσεκτικοί κάθε φορά που ανεβαίνετε στη μοτοσυκλέτα σας ή κάθεστε πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου σας.

Οι 25 βαθμοί ποινής και οι κυρώσεις που απορρέουν από την αφαίρεση άδειας οδήγησης

Πότε χάνω το δίπλωμά μου

Σύμφωνα λοιπόν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης 21504/2601/11.4.07, όταν συμπληρώσετε το όριο των 25 πόντων που καταγράφονται στο μητρώο σας, χάνετε το δίπλωμά σας.

eggrafo

Χάνω το δίπλωμα και αν δεν έχω συμπληρώσει 25 βαθμούς ποινής; – Οι εξαιρέσεις

Μπορεί όμως να μην χρειαστεί να συμπληρώσετε τους 25 πόντους στο point system, καθώς εάν για παράδειγμα παραβιάσετε κόκκινο φανάρι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο και σας βεβαιωθεί παράβαση, τότε σας αφαιρείται κατευθείαν το δίπλωμά σας. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία παραβιάσετε την πινακίδα του STOP ή την πινακίδα παραχώρησης προτεραιότητας.stopproteraiotita

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας σε αγώνες επίδειξης ή διαγωνισμούς ταχύτητας και σας βεβαιώσουν παράβαση δύο φορές μέσα σε διάστημα ενός έτους. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και όταν παραβιάσετε σιδηροδρομική διάβαση ή όταν κάνετε επιτόπου αναστροφή σε διαχωριστική νησίδα, κάνετε όπισθεν και κινηθείτε στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα σε αυτοκινητόδρομο. Η άδεια οδήγησης αφαιρείται επίσης όταν σας… συλλάβουν να οδηγείτε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με το άρθρο 42 της ίδιας υπουργικής απόφασης.

Πότε παραγράφονται οι βαθμοί ποινής

Θα αναρωτηθείτε εάν υπάρχει χρόνος παραγραφής τον πόντων που προκύπτουν από τροχαίες παραβάσεις. Όπως αναφέρει η συγκεκριμένη απόφαση, οι πόντοι-βαθμοί που αντιστοιχούν σε κάθε παράβαση διαγράφονται εντός 3 ετών από τη στιγμή που βεβαιώθηκε, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχετε συμπληρώσει το όριο των 25 βαθμών.

Αντίστοιχα, όσοι οδηγείτε όχημα δημόσιας χρήσης θα δείτε τους πόντους σας να διαγράφονται μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης και πάλι υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε ξεπεράσει τους 25 βαθμούς ποινής.

Σε ποια περίπτωση διαγράφονται οι βαθμοί ποινής

Οι βαθμοί ποινής  -εάν αγγίζουν ή υπερβαίνουν τους 25- διαγράφονται αφού παραδώσετε το δίπλωμα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας, όπως είστε υποχρεωμένοι όταν λάβετε τη σχετική ειδοποίηση.

Περίπτωση μεταβίβασης βαθμών ποινής στο νέο δίπλωμα

Εάν πάλι έχετε συμπληρώσει τους βαθμούς ποινής και γίνετε εκ νέου παραβάτης, τότε οι πόντοι από τις νέες παραβάσεις υπολογίζονται στο νέο δίπλωμα, εφόσον σας επαναγορηγηθεί.

Εκπαίδευση και επανεξέταση

Και λέμε εφόσον σας επαναχορηγηθεί, καθώς από τη στιγμή που σας αφαιρείται το δίπλωμα για 6 μήνες, θα πρέπει να… υποστείτε την προβλεπόμενη εκπαίδευση σε σχολή οδηγών και να δώσετε και πάλι εξετάσεις για να μπορέσετε να πάρετε και πάλι στα χέρια σας το δίπλωμα οδήγησης.

Προειδοποίηση στους 15 βαθμούς ποινής

Η απόφαση ορίζει ωστόσο ότι μόλις συμπληρώσετε 15 πόντους ποινής, η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να σας αποστείλει με ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή άλλον τρόπο ένα προειδοποιητικό έγγραφό, στο οποίο αναλύονται οι παραβάσεις που έχετε διαπράξει με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ημερομηνία και η ώρα που διαπράχθηκε η κάθε παράβαση, καθώς και το σύνολο των βαθμών που έχετε συγκεντρώσει. Παράλληλα το έγγραφο αυτό οφείλει να σας προειδοποιεί για τις συνέπειες, τις οποίες θα υποστείτε εάν συγκεντρώσετε 25 πόντους στο point system. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που έχετε διαπράξει την ίδια παράβαση σε διάστημα ενός έτους όπως αναφέραμε προηγουμένως.

Παρόλ’ αυτά όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, ακόμα και εάν δεν έχετε λάβει το προειδοποιητικό έγγραφο, το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει την έκδοση του εγγράφου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

Η διαδικασία αφάιρεσης της αδειας ικανότητας του οδηγού

Όταν συμπληρώσετε 25 πόντους ή υποπέσετε στην ίδια παράβαση μέσα σε ένα χρόνο , σας αφαιρείται το δίπλωμα, το οποίο πρέπει να παραδώσετε αφού λάβετε ταχυδρομικώς το σχετικό ειδοποιητήριο. Παράλληλα, κοινοποιείται το γεγονός στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας που έχετε δηλώσει ή σε αυτήν που αναγράφει το δίπλωμά σας. Το ειδοποιητήριο σας υποχρεώνει να παραδώσετε την άδεια οδήγησης στο αστυνομικό τμήμα εντός πέντε ημερών από την επόμενη της παραλαβής της ειδοποίησης.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που.. παρελείψετε να προσκομίσετε το δίπλωμα

Εάν παρόλ’ αυτά παραλείψετε για κάποιοι λόγο να παραδώσετε το δίπλωμα εντός 5 ημερών στο αστυνομικό τμήμα, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. τιμωρείστε με φυλάκιση ενός έως και τριών μηνών, ενώ η εκτέλεση του συγκεκριμένου διοικητικού μέτρου δεν επηρεάζεται από την έκβαση της ποινικής δίκης που ενδεχομένως θα ακολουθήσει. Επιπλέον παύει να ισχύει αυτοδίκαια, η άδεια οδήγησης που έχετε στην κατοχή σας.diplwma

Τι συμβαίνει σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διπλώματος οδήγησης

Εάν παρόλ’ αυτά έχετε χάσει ή σας έχουν κλέψει το δίπλωμά σας και εν τω μεταξύ σας έχουν ειδοποιήσει να το παραδώσετε στο αστυνομικό τμήμα, οφείλετε και σε αυτή την περίπτωση  -εντός πέντε ημερών -, να δηλώσετε απώλεια ή κλοπή στο τμήμα, υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση όμως, κατά την οποία δηλώσετε κάτι τέτοιο και αποδειχθεί ότι ψευδώς επικαλεστήκατε κλοπή ή απώλεια τότε ο χρόνος των έξι μηνών που ισχύει για την αφαίρεση διπλώματος πενταπλασιάζεται, φτάνοντας τους 30 μήνες.

Υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα οδήγησης και επανεξέταση

Σημειωτέον ότι από τη στιγμή που σας αφαιρείται το δίπλωμα θα πρέπει σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για να ξαναπάρετε το δίπλωμά σας, να παρακολουθήσετε τουλάχιστον τα μισά από τα ελάχιστα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα του βιβλίου σημάτων του υπουργείου Μεταφορών, όπως θα ήταν εάν δίνατε για πρώτη φορά εξετάσεις. Επιπλέον εκτός από θεωρητικά θα εξεταστείτε και στην πράξη, με επίκεντρο τις παραβάσεις στις οποίες είχατε υποπέσει.

Τι ισχύει εάν κατέχετε άδεια οδήγησης για μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητο

Εάν για παράδειγμα έχετε δίπλωμα Α’ κατηγορίας (μοτοσυκλέτα) και ταυτόχρονα Β’ κατηγορίας (Ι.Χ.) οι εξετάσεις που θα δώσετε θα αφορούν στην οδήγηση αυτοκινήτου Ι.Χ.

Στη συνέχεια μπορείτε με βάση τον πίνακα να δείτε πώς θα εξεταστείτε πρακτικά όταν  έχετε δίπλωμα σε μία ή περισσότερες κατηγορίες οδήγησης.

eksetaseis

Υποτροπή…

Τι θα γίνει όμως εάν μέσα σε πέντε χρόνια από τη στιγμή που σας επαναχορηγήθηκε το δίπλωμα, προλάβετε και συμπληρώσετε ξανά τους 25 πόντους ποινής; Σε αυτή την περίπτωση σας αφαιρείται το δίπλωμα για ένα χρόνο και μόνο αφού παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα έχετε δικαίωμα να το αποκτήσετε ξανά.

_________

*γράφει ο Γιώργος Λαμπίρης

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport