ΠΟΕΠΛΣ: Κατάθεση αίτησης μη συμμόρφωσης σε απόφαση του Σ.τ.Ε.

Αίτηση προς διαπίστωση μη συμμόρφωσης του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, κατέθεσε το ΔΣ της ΠΟΕΠΛΣ, ενώπιον του τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμδωνα με το δικόγραφο της ΠΟΕΠΛΣ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αφορά την υπ αρίθμ. 2196/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., ώστε να διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ αρίθμ. 2196/2014 απόφασης της ολομέλειας του Σ.τ.Ε. και να κληθεί η Διοίκηση σε άμεση πλήρη συμμόρφωση προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση.
“Καλούμε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση να σταματήσει να προκαλεί με τις ενέργειές της αγνοώντας ακόμα και τις δικαστικές αποφάσεις και κινούμενη εντός θεσμικού πλαισίου και νομιμότητας να συμμορφωθεί άμεσα και πλήρως με το σκεπτικό και διατακτικό της απόφασης του Σ.τ.Ε. και πιο συγκεκριμένα :
1. Την επιστροφή σε κάθε ένα από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως σήμερα, της διαφοράς των αποδοχών που προκύπτει από την παράνομη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
2. Την άμεση επαναφορά από 1-8-2014 στο μισθολόγιο που ίσχυε για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος πριν την ψήφιση και θέση σε ισχύ των ανωτέρω συνταγματικών και ανίσχυρων διατάξεων” αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΕΠΛΣ, την οποία συνυπογράφουν, ο πρόεδρος Γιώργος Δριβάκος και ο γγ Σωτήρης Κατσίνας.