ΠΟΑΣΥ: Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2020

Κοινοποίηση πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2020 από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.