Το πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ, διασυνδέθηκε με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Διασυνδεση με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΕΛΑΣ

Να αναζητούν –αυτεπάγγελτα- ηλεκτρονικά αντίγραφα Ποινικού Μητρώου θα μπορούν πλέον οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μεσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, «Police On Line» διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλα τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από 17 Οκτωβρίου 2016 η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος «Police On Line» της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Με τη χρήση της διαδικτυακής διαδικασίας (web service), οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας θα έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης διαδικασίας, να αναζητούν και να ανακτούν αντίγραφα Ποινικού Μητρώου προσώπων, για δημόσιο σκοπό.
Οι υπηρεσίες -οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ- αφορούν στην:
• καταχώρηση αιτήματος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης,
• παρακολούθηση της εξέλιξης του παραπάνω αιτήματος,
• αποστολή ποινικού δελτίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
• ανάκτηση ποινικού δελτίου από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών, μειώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, καταργείται η έντυπη επεξεργασία, ελαχιστοποιούνται οι διοικητικές επιβαρύνσεις, ενώ επιτυγχάνεται ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών.
Η διασύνδεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια  της συναψης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.