ΠΕΑΛΣ: Ανανέωση άδειας οπλοκατοχής- οπλοφορίας για εα στελέχη ΛΣ- ΕΛΑΚΤ. Πόσο επιβαρύνονται

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΕΑΛΣ αναφορικά με την ανανέωση αδειας οπλοφορίας οπλοκατοχής για τα εν αποστρατεια στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑΑκτοφυλακή.

1501372_10200571882979623_811775806_o
Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΕΑΛΣ:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Όπως είναι γνωστό, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όταν αποστρατευθούν, για να διατηρήσουν το δικαίωμα οπλοφορίας και κατοχής ιδιωτικού πυροβόλου όπλου, πρέπει να απευθυνθούν στα Αστυνομικά Τμήματα, του τόπου κατοικίας ενός εκάστου, προσκομίζοντας όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Πριν την παράδοση της υπό έκδοση άδειας, εκτός των άλλων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν στα αρμόδια όργανα παράβολα  συνολικής αξίας €180.

Από σχετικές ανακοινώσεις πληροφορηθήκαμε ότι, με απόφαση σας, που εκδόθηκε την 29 Δεκεμβρίου 2015, τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής άδειας τόσο σε ότι αφορά στην διαδικασία όσο και στην περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων κατά €150.
Δηλαδή ένας απόστρατος του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται να διαθέσει από την πενιχρά πλέον σύνταξή του, το συνολικό ποσόν των €330 προκειμένου να συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση νομιμότητας, όταν την ίδια στιγμή – και καλώς – συνάδελφοι άλλων Σωμάτων Ασφαλείας απαλλάσσονται πλήρως των παραπάνω επιβαρύνσεων, καταβάλλοντας μόνο τέλος χαρτοσήμου.
Επειδή υπό τις παρούσες συνθήκες, η οικονομική επιβάρυνση για τα πρώην στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είναι υπερβολικά υψηλή, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης πρώην κρατικών λειτουργών, που αφιέρωσαν την καριέρα τους στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και την διαχρονική προάσπιση των αξιών και εντολών της Κρατικής Εξουσίας, παρακαλούμε όπως, προβείτε άμεσα στις απαραίτητες και αναγκαίες πλέον διορθωτικές κινήσεις, για παντελή άρση των παραπάνω αναφερομένων οικονομικών επιβαρύνσεων των πρώην στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
Παραμένουμε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Μετά Τιμής
Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας
Δημ. ΣΑΪΤΑΚΗΣ           Σπ. ΠΑΣΣΑΚΟΣ