Παραταση ελαβε με τροπολογία στη Βουλή η υποβολή “Πόθεν Εσχες”

Παράταση έλαβε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής “Πόθεν Εσχες” απο τους υπόχρεους μέχρι τέλος Ιανουαρίου του νέου έτους

Η υποβολή Δήλωσης “Πόθεν Εσχες” με βάση τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, έλαβε παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Ειδικότερα, η τροπολογία στο νομοσχέδιο «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» αναφέρει ότι παρατείνεται μέχρι και τις 31-1-2022 (έληγε στις 16-12-2021), η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.

«Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμψερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1.1.2021 έως και την 31η.10.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την 31η.1.2022» επισημαίνεται.