“Παγώνουν οι φάροι και τα φώτα”

Σχόλιο του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Δυτικής Αττικής *
“Μετά τον προβληματισμό, τις αμφιβολίες και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από συναδέλφους κατά πόσο είναι ωφέλιμο υπηρεσιακά και δεν εγκυμονεί κινδύνους για τους μάχιμους αστυνομικούς το μέτρο τα περιπολικά να αστυνομεύου με το φάρο και τα φώτα ανοιχτά, η Ένωση μας έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να επανεξεταστεί σε όλες του τις διαστάσεις.
Πράγματι οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω έδωσαν εντολή για άμεσο επαναπροσδιορισμό της εν λόγω διαταγής. Μέλημα μας ήταν και είναι οι υπηρεσίες μας προς τους Έλληνες πολίτες να προσφέρουν την μέγιστη ασφάλεια, προϋπόθεση για αυτό όμως είναι να είναι ασφαλείς και οι αστυνομικοί και ως προς αυτό δεν επιτρέπονται εκπτώσεις.
Η ηγεσία έχει καθήκον και υποχρέωση να προλαμβάνει αστοχίες που σε κάποιες φορές μπορούν ακόμα να αποβούν μοιραίες πάρα εκ των υστέρων να κλαίμε όλοι πάνω από φέρετρα καλυμμένα με σημαίες.”

_________________

* του Γιώργου Σταματάκη