“Όταν στους Αξιωματικούς ανατίθεται η διοίκηση, η ευθύνη αναζητείται στην συνέχεια”

Με αφορμή τις Κρίσεις Αξιωματικών στο ΠΣ σχόλιο με πολλαπλούς αποδέκτες από εν ενεργεία Αξιωματικό της ΕΑΠΣ*

“Ο αείμνηστος πυροσβέστης-δάσκαλος μας, Η. Μπέτσιος, έγραφε πριν πολλά χρόνια για τους Αξιωματικούς, ότι όταν τους ανατίθεται η αρμοδιότητα της διοίκησης, η ευθύνη αναζητείται στην συνέχεια. Απλά λιτά και κατανοητά. Χρήσιμο για όλους μας”.

______________

* Γιάννης Σραμούλης  , πρ.ΕΑΠΣ