“Όταν ο Δ/της.. εκτελεί και χρέη Αξιωματικού Υπηρεσίας”

Στο ΑΤΛιβαδειάς, ο Διοικητής της Υπηρεσίας εκτελέι και χρέη ΑΞ/ΥΠ..

“Οταν κατά την άσκηση του συνδικαλιστικού μας έργου, διαπιστώνουμε ότι ο ίδιος ο Δ/της εκτελεί χρέη και Αξιωματικού Υπηρεσίας είναι τυπικό πλέον να ελέγξουμε εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα (έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας, ημερήσιες αναπαύσεως κτλ). Παρ’ όλο τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν άπαντες οι συνάδελφοι το κλίμα σε μια υπηρεσία, εξαρτάται εν πολλοίς από τον Δ/τή. Στη διαμόρφωση του εξαιρετικού κλίμακος του Α. Τ. Λιβαδειάς, (ανεξάρτητα από τις ελλείψεις σε προσωπικό, οχήματα κτλ) λοιπόν, συμβάλλουν καθοριστικά οι επαγγελματίες συνάδελφοι και ο Διοικητής της υπηρεσίας Αστ.Β΄Τσίμπρης Ιωάννης.
Οι επισκέψεις στις Υπηρεσίες της Δ. Α. Βοιωτίας θα συνεχιστούν προς αποτύπωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και διαπίστωση για την πιστή ή όχι εφαρμογή των προβλεπόμενων διαταγών του Αρχηγείου”, αναφέρει ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας, Ζάχος Καρακώστας.