ΑΤ Ομόνοιας: Αναγγελία Silver Alert

Αναγγελία Silver Alert στο ένστολο προσωπικό του ΑΤ Ομονοίας..

Με σκοπτική διάθεση για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί για το ένστολο προσωπικό του ΑΤ Ομονοίας, με ελλείψεις προσωπικού και οφειλόμενα ρεπό στο ένστολο προσωπικό, το ΣΕΦΕΑ ανήγγειλε την … “εξαφάνιση Διοικητή και προσωπικού”

ΑΤ.Ομόνοιας