“Οι υπάλληλοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας κινούμενοι κυριολεκτικά στα πρανή της προσβολής από τον covid-19”

Με τη χώρα σε γενική καραντίνα, οι υπάλληλοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας καταβάλλουν τη δική τους προσπάθεια να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους στα περιστατικά θανάτων

“Καθημερινή και τεράστια είναι η προσπάθεια των Ιατροδικαστών και των υπαλλήλων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους τόσο σε περιστατικά θανόντων όσο και σε κλινικές εξετάσεις σε περιπτώσεις βιαιοπραγιών επί ζώντων κινούμενοι κυριολεκτικά στα πρανή της προσβολής από τον ιό covid-19 αψηφώντας τον κίνδυνο βλάβης της υγείας τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν την δικαιοσύνη και το κοινωνικό σύνολο.”, αναφέρει ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Νίκος Καρακούκης.