Οι βάσεις για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων για την εισαγωγή τις Σχολές της Γ’βαθμιας Εκπαίδευσης και των Στρατιωτικών Σχολών.

Σε υψηλή βάση εισαγωγής διαμορφώνεται η εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και φέτος (2018-2019).

Τα μόρια γενικής σειράς Γενικών Λυκείων

Η Σχολη Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. έχει βάση εισαγωγής για τους εισακτεους πολίτες 18.123 μόρια και βάση για Αστυνομικούς υποψηφίους 17.518 μόρια.

Αντίστοιχα η Σχολή Αστυφυλάκων  της ΕΛ.ΑΣ έχει διαμορφώσει βάση εισαγωγής στα 16.695 μόρια.